هاستینگ لینوکس

 • پلن 1 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel

  • 50 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • 10عدد تعداد دیتابیس
  • 0عدد ادان دامنه
  تومان8,000/6 mo
  سفارش دهید
 • پلن 2 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel

  • 100 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 30000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • 10عدد تعداد دیتابیس
  • 1عدد تعداد دامنه
  تومان12,000/6 mo
  سفارش دهید
 • پلن 3 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel

  • 250 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 40000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • 10 عدد تعداد دیتابیس
  • 0عدد ادان دامنه
  تومان15,000/6 mo
  سفارش دهید
 • پلن 4 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel

  • 500 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • 10 عدد تعداد دیتابیس
  • 10 تعداددامنه
  تومان30,000/yr
  سفارش دهید
 • پلن 5 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel

  • 1000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 60000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • 15 عدد تعداد دیتابیس
  • 0عدد ادان دامنه
  تومان40,000/yr
  سفارش دهید
 • پلن 6 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel

  • 2000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 80000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • 15 عدد تعداد دیتابیس
  • 0عدد ادان دامنه
  تومان5,000/mo
  سفارش دهید